ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата itastyle.net

Всеки наш потребител е длъжен да се запознае с настоящите ни Общи условия. Моля, прочетете ги внимателно и се зaпознайте с правилата ни, за използване на интернет страницата itastyle.net преди да използвате този сайт.
С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате без ограничения с условията за ползване. Ако не сте съгласни с посочените условия, моля не използвайте услугите на този уебсайт.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Правила за ползване
Дефиниции
“Потребител” е всеки, който е заредил на компютър интернет страница с адрес itastyle.net
„Стока / Стоки” са предлаганите чрез сайта стоки за продажба.
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани през сайта itastyle.net при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоките от сайта.
Продажбите на стоки през онлайн магазина itastyle.net се осъществяват от търговско дружество „ИТАЛОГ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 206528490 наричано навсякъде за краткост „Търговец”.
Уебсайтът, с адрес itastyle.net, наричан навсякъде за краткост „Сайт” е собственост на „ИТАЛОГ“ ЕООД, с ЕИК 206528490.

Увод

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които itastyle.net предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Тези условия обвързват всички Потребители. Със зареждането на изградените хипер – връзки, разположени на сървъра на itastyle.net или чрез заплащане, ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра itastyle.net на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.
Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на itastyle.net, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на bagsmag.bg или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на услугите от itastyle.net чрез сайта.

Достъп до сайта

Каталоговата част на itastyle.net е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на itastyle.net от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.отстъпки, трупане на бонус точки и други възможни опции).

Стоки, обект на продажба, отказ от закупена стока

Обект на продажба са стоките, предлагани в сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество в същия. itastyle.net не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.
На рекламация подлежат стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки.
Рекламации относно закупени и предадени стоки могат да бъдат направени в срок от 7 дни, считано от датата на доставката.
Според закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително не нарушената опаковка). Изключение правят стоките, пренасяни на електрoнни носители (музикални дискове, например) – те не подлежат на такова връщане.

Методи за плащане

Потребителя има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:
• Наложен платеж – в брой при доставка (при извършена доставка с куриер на СПИДИ не се издава касов бон според НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА).
• Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА.
• Плащане чрез кредитна/дебитна карта с брандове на БОРИКА, VISA и MasterCard.
• Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане.
Потребителя заплаща стойността на закупената стока, с включена цена за доставка /с изключение на случаите при които е обявена акция за безплатна доставка/.
Чрез доброволно избран метод за плащане потребителя извършва плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.
В зависимост от избраният начин за плащане, потребителя получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане, препратка към електронно терминално разплащане, инструкция за плащане на
банкомат, инструкция за плащане на каса/.
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става по банков път в рамките на 5 работни дни от датата на получаване на пратката.
В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 5 дни.
Изпратени пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!

Доставка

Доставки се извършват само на географската територия на Република България.
Всички доставки се извършват с куриерски фирми Спиди. Стандартно доставката се извършва за 1 работен ден. В случай на празници или други непредвидени обстоятелства, може да бъде до 3 дни.
Плащането става чрез наложен платеж или другите методи на плащане налични в нашия сайт. За всяка пратка задължително посочваме опция „Преглед и тест“.

 • Доставка до офис на куриер: за поръчки на стойност под 50 лв. доставката е на стойност зависеща от размера на стоката .
  Ако сумата на поръчката Ви надвишава 100 лв. ще получите напълно БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
 • Доставка до адрес на клиента: за поръчки на стойност под 100 лв. доставката е на стойност зависеща от размера на стоката .
  Ако сумата на поръчката Ви надвишава 100 лв. ще получите напълно БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
  При връщане или подмяна на продукт, доставката е за сметка на купувача.
  При връщане поради грешка или дефект на продукта, доставката е за сметка на продавача.
  Ако се нуждаете от съвет или имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 0878154242 или 0888501406

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по e-mail извършено от itastyle.net
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява bagsmag.bg и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки потребител, независимо дали е направил поръчка или не, се задължава при ползване на услугите:
• Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от itastyle.net Услуги;
• Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• Да уведомява незабавно itastyle.net и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
• Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• Да не извършва злоумишлени действия.
Права и задължения на „ИТАЛОГ“ ООД
itastyle.net няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
itastyle.net има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на itastyle.net или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на itastyle.net, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
itastyle.net има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на itastyle.net, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. itastyle.net не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез itastyle.net.
itastyle.net може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. itastyle.net не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност, за всички причинени вреди на itastyle.net и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
itastyle.net не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на itastyle.net във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за itastyle.net.
Потребителят е длъжен да обезщети itastyle.net и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителя е използвал, разположил на сървъра на itastyle.net, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез itastyle.net в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
itastyle.net има право да праща писма с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. itastyle.net няма право да изпраща това писмо до потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
itastyle.net има право да събира и използва информация относно своите потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от itastyle.net, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@itastyle.net. itastyle.net събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които itastyle.net ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.
itastyle.net гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
itastyle.net има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от itastyle.net, като същия се задължава да уведоми потребителя за промени в Общите условия, като ги публикува в сайта. Ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то itastyle.net има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на услугите чрез сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон / адрес за контакт на потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.